Hvem er vi?

Vi er et team, bestående af internationalt arbejdende læger, sygeplejersker, sagsbehandlere, psykoterapeuter, psykiatere og sikkerhedsrådgivere, med civil og militær baggrund, der yder krisehjælp og hjemtransport af tilskadekomne, traumatiserede og personer med pludselig opstået sygdom. Vi yder hjælp til kriseramte i hele verden, med efterfølgende ledsagelse til aftalt destination.

Read More

Vision

Er at vurdere og yde omgående intervention af skadelidte, internationalt og nationalt, og efterfølgende tilbyde transport af skadelidte, og evt. pårørende, til aftalt destination, og derved reducere de psykologiske senfølger, som PTSD. Dette vil få en positiv effekt også på de økonomiske implikationer for forsikringsselskaber og andre private firmaer, der tilbyder denne form for dækning af skade, sygdom og transport af medarbejdere.

Read More

Hvad gør vi?

Årligt oplever millioner af individer krisefremkaldende hændelser, der skaber problemer og afstedkommer følelsesmæssig, fysisk og adfærdsmæssig nød. der resulterer i kriser og – reaktioner, der kræver omgående intervention, hvis hjælp skal ydes hurtigt og optimalt, og PTSD-risiko skal reduceres. Dette krisearbejde er vi uddannet til at udføre.

Read More

 map