{:dk}CA4U – Crisis Aid 4 U{:}{:en}CA4U – Crisis Aid 4 U{:}

{:dk}

 map

{:}{:en}

[wp-svg-icons icon=”users” wrap=”i”]  Hvem er vi:

בדיקת מהירות בזק בינלאומי
Vi er et team, bestående af internationalt arbejdende læger, sygeplejersker, sagsbehandlere, psykoterapeuter, psykiatere og sikkerhedsrådgivere, med civil og militær baggrund, der yder krisehjælp og hjemtransport af tilskadekomne, traumatiserede og personer med pludselig opstået sygdom. Vi yder hjælp til kriseramte i hele verden, med efterfølgende ledsagelse til aftalt destination.

Teamet har mere end 15 års erfaring i krisehjælp. Derudover har vi mere end 20 års erfaring som ledsagelæger og – sygeplejersker. Vores ”cultural awareness” og sikkerhedsrådgivning gør os i stand til at arbejde i alle kroge af verden. Vi behersker engelsk som fagsprog, og samlet taler vi 15 sprog.

[wp-svg-icons icon=”bubbles” wrap=”i”]  Vision:

Er at vurdere og yde omgående intervention af skadelidte, internationalt og nationalt, og efterfølgende tilbyde transport af skadelidte, og evt. pårørende, til aftalt destination, og derved reducere de psykologiske senfølger, som PTSD.

Dette vil få en positiv effekt også på de økonomiske implikationer for forsikringsselskaber og andre private firmaer, der tilbyder denne form for dækning af skade, sygdom og transport af medarbejdere.

[wp-svg-icons icon=”earth” wrap=”i”]  Hvad gør vi:

Årligt oplever millioner af individer krisefremkaldende hændelser, der skaber problemer og afstedkommer følelsesmæssig, fysisk og adfærdsmæssig nød. der resulterer i kriser og – reaktioner, der kræver omgående intervention, hvis hjælp skal ydes hurtigt og optimalt, og PTSD-risiko skal reduceres. Dette krisearbejde er vi uddannet til at udføre.

Vores opgave er at yde kriseintervention til individer, der oplever en hændelse, der fører til mental, fysisk og adfærdsmæssig nød. At være væk fra vante omgivelser – ofte på fremmede, ukendte lokaliteter – øger det følelsesmæssige pres på den enkelte, der kan forværre oplevelsen af en allerede voldsom hændelse.

Vi tilbyder eskortering af klienter, efter stabilisering af en krisetilstand, herunder en medicinsk transport og transport af mennesker i krise.

Dette giver samlet en unik form for “Crisis First Aid”.

[wp-svg-icons icon=”user-4″ wrap=”i”]  Hvordan arbejder vi:

Vi arbejder som en satellitenhed, der kobles på vores kunde i det øjeblik en krisesag meldes og identificeres som en krisesag; vores sagsbehandler kontaktes, der aktiverer kriseteamet, der træder i aktion, og derefter arbejder i døgndrift til klient/-erne er hjembragt/hospitals– eller institutionsanbragt, eller til anden aftalt slutdestination, og sagen kan lukkes.

Vi arbejder ud fra ICISF’s principper, der er en amerikansk model, brugt i flere årtier i USA, med solid baggrund i at hjælpe mennesker, der har været udsat for hændelser, der afstedkommer en voldsom reaktion, en krise. Det er en metode til at sikre, at alle involverede, fra den direkte ramte til den perifert påvirkede, modtager den nødvendige, tilstrækkelige hjælp på stedet til at klare sin dramatisk ændrede situation og komme videre derfra til trygge rammer, og på kortere og længere sigt blive i stand til atyde selvhjælp, så risikoen for at udvikle PTSD reduceres.

Det er et krav til vores medarbejdere, at de alle er medlem af ICISF, og at de inden for et år efter ansættelse har været på et grundlæggende seminar om arbejdet med ICISF.

Under udførelse af opgaven arbejder vi sammen med kunden, der har klienter i krise hvor som helst og når som helst. Dette betyder, at der skabes gennemsigtighed, så kunden kan følge med i arbejdsprocessen.

Vi arbejder helhedsorienteret og har et højt informationsniveau for at sikre, at alle parter kan følge med i den igangværende krisesag. Disse forudsætninger gør kunden i stand til at forstå den komplekse opgave det er at yde krisehjælp. Det er vores erfaring, at medinddragelse i beslutningsprocesser øger forståelse og samarbejdsevne, og dermed mere effektiv udnyttelse af tid ogressourcer, til gavn for de kriseramte.

Venlig hilsen,

CEO., Aase Lilian Andersen.

[wp-svg-icons icon=”envelop” wrap=”i”] Kontaktinformationer:

Mail@Mail.dk – Eller klik her.

Tlf: +45 1234 5678

Adresse 1

8000, Aarhus

{:}